Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2826(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0389/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2013 - 13.16
CRE 12/09/2013 - 13.16

Приети текстове :

P7_TA(2013)0383

Протокол
Четвъртък, 12 септември 2013 г. - Страсбург

13.16. Натиск, упражняван от Русия върху страните от Източното партньорство (в контекста на предстоящата среща на върха на Източното партньорство във Вилнюс) (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 и B7-0397/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0389/2013

(за замяна на B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 и B7-0397/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere и Paweł Zalewski, от името на групата PPE;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Евгени Кирилов, Knut Fleckenstein, Маруся Любчева и Justas Vincas Paleckis, от името на групата S&D;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE;

Werner Schulz и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0383)

Изказване

Jacek Saryusz-Wolski внесе три устни изменения, които бяха приети.

(Предложението за резолюция B7-0395/2013 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност