Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2826(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0389/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/09/2013 - 13.16
CRE 12/09/2013 - 13.16

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0383

Protokoll
Neljapäev, 12. september 2013 - Strasbourg

13.16. Venemaa surve idapartnerluse riikidele (seoses peagi toimuva idapartnerluse tippkohtumisega Vilniuses) (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 ja B7-0397/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0389/2013

(asendades B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 ja B7-0397/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere ja Paweł Zalewski fraktsiooni PPE nimel;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva ja Justas Vincas Paleckis fraktsiooni S&D nimel;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel;

Werner Schulz ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0383)

Sõnavõtt

Jacek Saryusz-Wolski, kes esitas kolm suulist muudatusettepanekut, mis võeti vastu.

(Resolutsiooni ettepanek B7-0395/2013 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika