Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2826(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0389/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/09/2013 - 13.16
CRE 12/09/2013 - 13.16

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0383

Pöytäkirja
Torstai 12. syyskuuta 2013 - Strasbourg

13.16. Venäjän harjoittama painostus itäisen kumppanuuden maita kohtaan (Vilnassa pian pidettävän itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteydessä) (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 ja B7-0397/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0389/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 ja B7-0397/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere ja Paweł Zalewski PPE-ryhmän puolesta

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva ja Justas Vincas Paleckis S&D-ryhmän puolesta

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Werner Schulz ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0383)

Puheenvuoro:

Jacek Saryusz-Wolski esitti kolme suullista tarkistusta, jotka hyväksyttiin.

(Päätöslauselmaesitys B7-0395/2013 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö