Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2826(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0389/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/09/2013 - 13.16
CRE 12/09/2013 - 13.16

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0383

Protokół
Czwartek, 12 września 2013 r. - Strasburg

13.16. Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zblizającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 i B7-0397/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0389/2013

(zastępujący B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 i B7-0397/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere i Paweł Zalewski w imieniu grupy PPE;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva i Justas Vincas Paleckis w imieniu grupy S&D;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;

Werner Schulz i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0383)

Wystąpienie

Jacek Saryusz-Wolski złożył trzy poprawki ustne, które zostały przyjęte.

(Projekt rezolucji B7-0395/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności