Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2826(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0389/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/09/2013 - 13.16
CRE 12/09/2013 - 13.16

Antagna texter :

P7_TA(2013)0383

Protokoll
Torsdagen den 12 september 2013 - Strasbourg

13.16. Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius) (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 och B7-0397/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0389/2013

(ersätter B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 och B7-0397/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere och Paweł Zalewski för PPE-gruppen

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva och Justas Vincas Paleckis för S&D-gruppen

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen

Werner Schulz och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0383)

Inlägg

Jacek Saryusz-Wolski lade fram tre muntliga ändringsförslag, vilka beaktades.

(Resolutionsförslag B7-0395/2013 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy