Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris - Strasbūra

13. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Pirms balsošanas priekšsēdētājs ierosināja vispirms balsot par Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ziņojumu. Parlaments piekrita šim priekšlikumam.


13.1. Eiropas kultūras un radošo nozaru potenciāls ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā (balsošana)

13.2. Eiropas Ombuda darbība 2012. gadā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

13.3. Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot ES ārējās robežas, ir jābūt vīzām ***I (balsošana)

13.4. Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I (galīgais balsojums)

13.5. Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku * (galīgais balsojums)

13.6. Ģenētisko resursu pieejamība un to izmantošanā iegūto labumu taisnīga un vienlīdzīga sadale Savienībā ***I (balsošana)

13.7. Mikroģenerācija (balsošana)

13.8. Vienlīdzīga samaksa strādājošiem vīriešiem un sievietēm (balsošana)

13.9. ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa (balsošana)

13.10. Digitalizācijas programma izaugsmei, mobilitātei un nodarbinātībai (balsošana)

13.11. Stāvoklis Sīrijā (balsošana)

13.12. Stāvoklis Ēģiptē (balsošana)

13.13. Kopējās drošības un aizsardzības politikas jūrlietu aspekti (balsošana)

13.14. ES militārās struktūras — pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (balsošana)

13.15. ES politika attiecībā uz Baltkrieviju *** (Reglamenta 97. panta 4. punkts) (balsošana)

13.16. Krievijas izdarītais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm (saistībā ar gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi Viļņā) (balsošana)

13.17. ES iekšējās drošības stratēģija (balsošana)

13.18. Eiropas stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darbā (balsošana)

13.19. Pārrobežu sarunas par darba koplīguma slēgšanu un starptautisks sociālais dialogs (balsošana)

13.20. Stāvoklis saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā (balsošana)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika