Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 12. september 2013 - Strasbourg

14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(hääletus kolmapäeval, 11. septembril 2013)

Raport: Corinne Lepage - A7-0279/2013
Peter Jahr, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin ja Monica Luisa Macovei

Raport: Isabella Lövin - A7-0242/2013
Peter Jahr ja Marian Harkin

Raport: Constance Le Grip - A7-0006/2013
Charles Tannock

Raport: Georgios Papanikolaou - A7-0238/2013
Mitro Repo, Marian Harkin ja Monica Luisa Macovei

Raport: Joanna Katarzyna Skrzydlewska - A7-0275/2013
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Adam Bielan, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Luisa Macovei ja Anna Záborská

Raport: Anna Maria Corazza Bildt - A7-0273/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Seán Kelly, Marian Harkin ja Monica Luisa Macovei

(hääletus neljapäeval, 12. septembril 2013)

Raport: Nikolaos Salavrakos - A7-0257/2013
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0139/2013
Csaba Sógor, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Sven Giegold - A7-0393/2012
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Marianne Thyssen - A7-0392/2012
Syed Kamall

Raport: Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall ja Albert Deß

Mikrotootmine - (2012/2930(RSP)) - B7-0388/2013
Seán Kelly ja Syed Kamall

Meestele ja naistele võrdse tasu maksmine - (2013/2678(RSP)) - B7-0387/2013


Martina Anderson, Seán Kelly, Paul Murphy, Daniel Hannan ja Anna Záborská

ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum - (2013/2606(RSP)) - B7-0386/2013
Daniel Hannan ja Syed Kamall

Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava - (2013/2593(RSP)) - B7-0385/2013
Seán Kelly, Syed Kamall ja Daniel Hannan

Olukord Süürias - (2013/2819(RSP)) - RC-B7-0413/2013
Paul Murphy, Mitro Repo, Martina Anderson, Claudio Morganti, Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Anna Záborská, Bernd Posselt ja Daniel Hannan

Olukord Egiptuses - (2013/2820(RSP)) - RC-B7-0411/2013
Mitro Repo, Claudio Morganti, Bernd Posselt ja Daniel Hannan

Raport: Ana Gomes - A7-0220/2013
Monica Luisa Macovei

Raport: Marietta Giannakou - A7-0205/2013
Martina Anderson, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei ja Paul Murphy

Raport: Justas Vincas Paleckis - A7-0261/2013
Charles Tannock, Adam Bielan ja Monica Luisa Macovei

Venemaa surve idapartnerluse riikidele (seoses peagi toimuva idapartnerluse tippkohtumisega Vilniuses) - (2013/28265(RSP)) - RC-B7-0389/2013
Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Tatjana Ždanoka ja Bernd Posselt

Raport: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid - A7-0248/2013
Monica Luisa Macovei

Õigusteave - Privaatsuspoliitika