Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 september 2013 - Strasbourg

14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 11 september 2013.)

Betänkande Corinne Lepage - A7-0279/2013
Peter Jahr, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin och Monica Luisa Macovei

Betänkande Isabella Lövin - A7-0242/2013
Peter Jahr och Marian Harkin

Betänkande Constance Le Grip - A7-0006/2013
Charles Tannock

Betänkande Georgios Papanikolaou - A7-0238/2013
Mitro Repo, Marian Harkin och Monica Luisa Macovei

Betänkande Joanna Katarzyna Skrzydlewska - A7-0275/2013
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Adam Bielan, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Luisa Macovei och Anna Záborská

Betänkande Anna Maria Corazza Bildt - A7-0273/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Seán Kelly, Marian Harkin och Monica Luisa Macovei

(Omröstning: torsdagen den 12 september 2013.)

Betänkande Nikolaos Salavrakos - A7-0257/2013
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0139/2013
Csaba Sógor, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Sven Giegold - A7-0393/2012
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Marianne Thyssen - A7-0392/2012
Syed Kamall

Betänkande Sandrine Bélier - A7-0263/2013
Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall och Albert Deß

Småskalig elproduktion - (2012/2930(RSP)) - B7-0388/2013
Seán Kelly och Syed Kamall

Lika lön för män och kvinnor - 2013/2678(RSP)) - B7-0387/2013 (
Martina Anderson, Seán Kelly, Paul Murphy, Daniel Hannan och Anna Záborská

Strategi för cybersäkerhet i EU: En öppen, säker och skyddad cyberrymd - (2013/2606(RSP)) - B7-0386/2013
Daniel Hannan och Syed Kamall

Digital agenda för tillväxt, rörlighet och sysselsättning - (2013/2593(RSP)) - B7-0385/2013
Seán Kelly, Syed Kamall och Daniel Hannan

Situationen i Syrien - (2013/2819(RSP)) - RC-B7-0413/2013
Paul Murphy, Mitro Repo, Martina Anderson, Claudio Morganti, Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Anna Záborská, Bernd Posselt och Daniel Hannan

Situationen i Egypten - (2013/2820(RSP)) - RC-B7-0411/2013
Mitro Repo, Claudio Morganti, Bernd Posselt och Daniel Hannan

Betänkande Ana Gomes - A7-0220/2013
Monica Luisa Macovei

Betänkande Marietta Giannakou - A7-0205/2013
Martina Anderson, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei och Paul Murphy

Betänkande Justas Vincas Paleckis - A7-0261/2013
Charles Tannock, Adam Bielan och Monica Luisa Macovei

Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius) - (2013/28265(RSP)) - RC-B7-0389/2013
Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Tatjana Ždanoka och Bernd Posselt

Betänkande Marie-Thérèse Sanchez-Schmid - A7-0248/2013
Monica Luisa Macovei

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy