Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2822(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0390/2013

Debaty :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Głosowanie :

PV 12/09/2013 - 19.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0388

Protokół
Czwartek, 12 września 2013 r. - Strasburg

17.1. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 i B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat i Nicole Kiil-Nielsen przedstawili projekty rezolucji złożone przez ich grupy.

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD.

Adam Bielan przedstawił projekt rezolucji złożony przez jego grupę.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Corina Creţu, Jolanta Emilia Hibner, Franz Obermayr i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrał Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.1 protokołu z dnia 12.9.2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności