Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2823(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0399/2013

Debatter :

PV 12/09/2013 - 17.2
CRE 12/09/2013 - 17.2

Omröstningar :

PV 12/09/2013 - 19.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0389

Protokoll
Torsdagen den 12 september 2013 - Strasbourg

17.2. Situationen i Centralafrikanska republiken
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 och B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat och Barbara Lochbihler redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Mitro Repo för S&D-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Seán Kelly, Corina Creţu och Monica Luisa Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Lisek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Sari Essayah.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.2 i protokollet av den 12.9.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy