Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras

17.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


17.1. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 ir B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat ir Nicole Kiil-Nielsen pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos, kuriuos pateikė jų frakcijos.

Kalbėjo: Filip Kaczmarek PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Adam Bielan pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos, kurias pateikė jo frakcija.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah, Corina Creţu, Jolanta Emilia Hibner, Franz Obermayr ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 19.1 punktas


17.2. Padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 ir B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat ir Barbara Lochbihler pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Mitro Repo S&D frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Seán Kelly, Corina Creţu ir Monica Luisa Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Lisek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Sari Essayah.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 19.2 punktas


17.3. Padėtis Bahreine

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 ir B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

Mitro Repo, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Krzysztof Lisek ir Marian Harkin pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos, kuriuos pateikė jų frakcijos.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Eija-Riitta Korhola ir Geoffrey Van Orden.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Corina Creţu, Jaroslav Paška ir Sari Essayah.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2013 m. rugsėjo 12 d. protokolo 3.19 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika