Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 12 września 2013 r. - Strasburg

17. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 10.9.2013)


17.1. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga

Projekty rezolucji B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 i B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat i Nicole Kiil-Nielsen przedstawili projekty rezolucji złożone przez ich grupy.

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD.

Adam Bielan przedstawił projekt rezolucji złożony przez jego grupę.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Corina Creţu, Jolanta Emilia Hibner, Franz Obermayr i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrał Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.1 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


17.2. Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej

Projekty rezolucji B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 i B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat i Barbara Lochbihler przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Franz Obermayr niezrzeszony, Seán Kelly, Corina Creţu i Monica Luisa Macovei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Lisek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Sari Essayah.

Głos zabrał Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.2 protokołu z dnia 12.9.2013 r.


17.3. Sytuacja w Bahrajnie

Projekty rezolucji B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 i B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

Mitro Repo, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Krzysztof Lisek i Marian Harkin przedstawili projekty rezolucji złożone przez ich grupy.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Franz Obermayr niezrzeszony, Eija-Riitta Korhola i Geoffrey Van Orden.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Corina Creţu, Jaroslav Paška i Sari Essayah.

Głos zabrał Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19.3 protokołu z dnia 12.9.2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności