Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2822(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0390/2013

Rozpravy :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Hlasování :

PV 12/09/2013 - 19.1

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0388

Zápis
Čtvrtek, 12. září 2013 - Štrasburk

19.1. Situace v Konžské demokratické republice (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 a B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0390/2013

(nahrazující B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 a B7-0405/2013):

předložen těmito poslanci:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš a Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Jan Zahradil a Adam Bielan za skupinu ECR;

Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0388)

Právní upozornění - Ochrana soukromí