Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2822(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0390/2013

Keskustelut :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Äänestykset :

PV 12/09/2013 - 19.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0388

Pöytäkirja
Torstai 12. syyskuuta 2013 - Strasbourg

19.1. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 ja B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0390/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 ja B7-0405/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš ja Antigoni Papadopoulou S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Jan Zahradil ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0388)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö