Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2822(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0390/2013

Debaty :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Głosowanie :

PV 12/09/2013 - 19.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0388

Protokół
Czwartek, 12 września 2013 r. - Strasburg

19.1. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 i B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0390/2013

(zastępujący B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 i B7-0405/2013):

złożony przez następujących posłów:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš i Antigoni Papadopoulou w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Jan Zahradil i Adam Bielan w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0388)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności