Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2822(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0390/2013

Dezbateri :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Voturi :

PV 12/09/2013 - 19.1

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0388

Proces-verbal
Joi, 12 septembrie 2013 - Strasbourg

19.1. Situația în Republica Democratică Congo (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 şi B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0390/2013

(care înlocuieşte B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 şi B7-0405/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Jan Zahradil şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat şi Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0388)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate