Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2822(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0390/2013

Debatter :

PV 12/09/2013 - 17.1
CRE 12/09/2013 - 17.1

Omröstningar :

PV 12/09/2013 - 19.1

Antagna texter :

P7_TA(2013)0388

Protokoll
Torsdagen den 12 september 2013 - Strasbourg

19.1. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 och B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0390/2013

(ersätter B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 och B7-0405/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka och Bogusław Sonik för PPE-gruppen

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen

Charles Tannock, Jan Zahradil och Adam Bielan för ECR-gruppen

Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0388)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy