Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2823(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0399/2013

Dezbateri :

PV 12/09/2013 - 17.2
CRE 12/09/2013 - 17.2

Voturi :

PV 12/09/2013 - 19.2

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0389

Proces-verbal
Joi, 12 septembrie 2013 - Strasbourg

19.2. Situația în Republica Centrafricană (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 şi B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0399/2013

(care înlocuieşte B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 şi B7-0409/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Michèle Striffler, Anne Delvaux şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou şi Françoise Castex, în numele Grupului S&D;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica şi Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat şi Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0389)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate