Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2830(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B7-0410/2013

Rasprave :

PV 12/09/2013 - 17.3
CRE 12/09/2013 - 17.3

Glasovanja :

PV 12/09/2013 - 19.3
CRE 12/09/2013 - 19.3

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0390

Zapisnik
Četvrtak, 12. rujna 2013. - Strasbourg

19.3. Stanje u Bahreinu (glasovanje)
CRE

Prijedlozi rezolucija B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 i B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0410/2013

(koji zamjenjujeB7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0421/2013 i B7-0422/2013):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, u ime kluba S&D;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann i Johannes Cornelis van Baalen, u ime kluba ALDE;

Sophie Auconie, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE.

Usvojen (P7_TA(2013)0390)

(Prijedlozi rezolucija B7-0418/2013 i B7-0419/2013 se ne razmatraju.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti