Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 12. september 2013 - Strasbourg

19. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Sergio Paolo Francesco Silvestris tog ordet.


19.1. Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)

19.2. Situationen i Den Centralafrikanske Republik (afstemning)

19.3. Situationen i Bahrain (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik