Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 september 2013 - Strasbourg

19. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Sergio Paolo Francesco Silvestris.


19.1. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

19.2. Situationen i Centralafrikanska republiken (omröstning)

19.3. Situationen i Bahrain (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy