Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 12. září 2013 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozpočtové informace
 4.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 5.Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor (předložené návrhy usnesení)
 6.Mikrovýroba energie (předložené návrhy usnesení)
 7.Stejná odměna mužů a žen (předložené návrhy usnesení)
 8.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 (rozprava)
 9.Přeshraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog (krátké přednesení)
 10.Situace nezletilých osob v EU bez doprovodu (krátké přednesení)
 11.Evropská kulturní a tvůrčí odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti (krátké přednesení)
 12.Stav jednání o evropské bankovní unii (rozprava)
 13.Hlasování
  
13.1.Evropská kulturní a tvůrčí odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti (hlasování)
  
13.2.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.3.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum ***I (hlasování)
  
13.4.Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I (závěrečné hlasování)
  
13.5.Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance * (závěrečné hlasování)
  
13.6.Přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii ***I (hlasování)
  
13.7.Mikrovýroba energie (hlasování)
  
13.8.Stejná odměna mužů a žen (hlasování)
  
13.9.Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor (hlasování)
  
13.10.Digitální agenda pro růst, mobilitu a zaměstnanost (hlasování)
  
13.11.Situace v Sýrii (hlasování)
  
13.12.Situace v Egyptě (hlasování)
  
13.13.Námořní rozměr společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  
13.14.Vojenské struktury EU: aktuální stav a budoucí výhledy (hlasování)
  
13.15.Politika EU vůči Bělorusku *** (čl. 97 odst. 4 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.16.Nátlak Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu) (hlasování)
  
13.17.Strategie vnitřní bezpečnosti EU (hlasování)
  
13.18.Evropská strategie pro bezpečnost a zdraví při práci (hlasování)
  
13.19.Přeshraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog (hlasování)
  
13.20.Situace nezletilých osob v EU bez doprovodu (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
17.1.Situace v Konžské demokratické republice
  
17.2.Situace ve Středoafrické republice
  
17.3.Situace v Bahrajnu
 18.Jednotný evropský trh elektronických komunikací (předložení dokumentů)
 19.Hlasování
  
19.1.Situace v Konžské demokratické republice (hlasování)
  
19.2.Situace ve Středoafrické republice (hlasování)
  
19.3.Situace v Bahrajnu (hlasování)
 20.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 21.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 22.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 23.Předání textů přijatých během zasedání
 24.Termíny příštích zasedání
 25.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (245 kb) Prezenční listina (59 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (3248 kb) 
 
Zápis (202 kb) Prezenční listina (36 kb) Výsledky hlasování (688 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1348 kb) 
 
Zápis (284 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (925 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2991 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí