Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 12. september 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Eelarvega seotud teave
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 5.ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Mikrotootmine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Meestele ja naistele võrdse tasu maksmine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 8.Euroopa Ombudsmani tegevus 2012. aastal (arutelu)
 9.Piiriülesed kollektiivläbirääkimised ja riikidevaheline sotsiaalne dialoog (lühiettekanne)
 10.Saatjata alaealiste olukord ELis (lühiettekanne)
 11.Euroopa loome- ja kultuurisektor kui majanduskasvu ja töökohtade allikas (lühiettekanne)
 12.Euroopa pangaliidu läbirääkimiste hetkeseis (arutelu)
 13.Hääletused
  
13.1.Euroopa loome- ja kultuurisektori kui majanduskasvu ja töökohtade allika edendamine (hääletus)
  
13.2.Euroopa Ombudsmani tegevus 2012. aastal (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.3.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab ELi välispiiride ületamisel olema viisa ***I (hääletus)
  
13.4.Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ***I (lõpphääletus)
  
13.5.Eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga * (lõpphääletus)
  
13.6.Juurdepääs geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglane ja võrdne jaotamine Euroopa Liidus ***I (hääletus)
  
13.7.Mikrotootmine (hääletus)
  
13.8.Meestele ja naistele võrdse tasu maksmine (hääletus)
  
13.9.ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum (hääletus)
  
13.10.Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava (hääletus)
  
13.11.Olukord Süürias (hääletus)
  
13.12.Olukord Egiptuses (hääletus)
  
13.13.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika merendusalane mõõde (hääletus)
  
13.14.ELi sõjalised struktuurid: hetkeolukord ja tulevikuväljavaated (hääletus)
  
13.15.ELi Valgevene-poliitika *** (kodukorra artikli 97 lõige 4) (hääletus)
  
13.16.Venemaa surve idapartnerluse riikidele (seoses peagi toimuva idapartnerluse tippkohtumisega Vilniuses) (hääletus)
  
13.17.ELi sisejulgeoleku strateegia (hääletus)
  
13.18.Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegia (hääletus)
  
13.19.Piiriülesed kollektiivläbirääkimised ja riikidevaheline sotsiaalne dialoog (hääletus)
  
13.20.Saatjata alaealiste olukord ELis (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
17.1.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis
  
17.2.Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis
  
17.3.Olukord Bahreinis
 18.Euroopa elektroonilise side ühtne turg (esitatud dokumendid)
 19.Hääletused
  
19.1.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)
  
19.2.Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis (hääletus)
  
19.3.Olukord Bahreinis (hääletus)
 20.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 21.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 22.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 23.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 24.Järgmiste istungite ajakava
 25.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (238 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3248 kb) 
 
Protokoll (161 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletuste tulemused (667 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1354 kb) 
 
Protokoll (261 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (727 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2990 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika