Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Informācija par budžetu
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 5.ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Mikroģenerācija (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Vienlīdzīga samaksa strādājošiem vīriešiem un sievietēm (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 8.Eiropas Ombuda darbība 2012. gadā (debates)
 9.Pārrobežu sarunas par darba koplīguma slēgšanu un starptautisks sociālais dialogs (īss izklāsts)
 10.Stāvoklis saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 11.Eiropas kultūras un radošo nozaru potenciāls ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā (īss izklāsts)
 12.Stāvoklis sarunās par Eiropas banku savienību (debates)
 13.Balsošanas laiks
  13.1.Eiropas kultūras un radošo nozaru potenciāls ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā (balsošana)
  13.2.Eiropas Ombuda darbība 2012. gadā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  13.3.Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot ES ārējās robežas, ir jābūt vīzām ***I (balsošana)
  13.4.Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I (galīgais balsojums)
  13.5.Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku * (galīgais balsojums)
  13.6.Ģenētisko resursu pieejamība un to izmantošanā iegūto labumu taisnīga un vienlīdzīga sadale Savienībā ***I (balsošana)
  13.7.Mikroģenerācija (balsošana)
  13.8.Vienlīdzīga samaksa strādājošiem vīriešiem un sievietēm (balsošana)
  13.9.ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa (balsošana)
  13.10.Digitalizācijas programma izaugsmei, mobilitātei un nodarbinātībai (balsošana)
  13.11.Stāvoklis Sīrijā (balsošana)
  13.12.Stāvoklis Ēģiptē (balsošana)
  13.13.Kopējās drošības un aizsardzības politikas jūrlietu aspekti (balsošana)
  13.14.ES militārās struktūras — pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (balsošana)
  13.15.ES politika attiecībā uz Baltkrieviju *** (Reglamenta 97. panta 4. punkts) (balsošana)
  13.16.Krievijas izdarītais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm (saistībā ar gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi Viļņā) (balsošana)
  13.17.ES iekšējās drošības stratēģija (balsošana)
  13.18.Eiropas stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darbā (balsošana)
  13.19.Pārrobežu sarunas par darba koplīguma slēgšanu un starptautisks sociālais dialogs (balsošana)
  13.20.Stāvoklis saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā (balsošana)
 14.Balsojuma skaidrojumi
 15.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 17.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  17.1.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā
  17.2.Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā
  17.3.Stāvoklis Bahreinā
 18.Eiropas elektronisko sakaru vienotais tirgus (dokumentu iesniegšana)
 19.Balsošanas laiks
  19.1.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)
  19.2.Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā (balsošana)
  19.3.Stāvoklis Bahreinā (balsošana)
 20.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 21.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 22.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 23.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 24.Nākamo sēžu datumi
 25.Sesijas pārtraukšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (243 kb) Apmeklējumu reģistrs (59 kb)    Balsojumi pēc saraksta (3248 kb) 
 
Protokols (206 kb) Apmeklējumu reģistrs (36 kb) Balsojumu rezultāti (498 kb) Balsojumi pēc saraksta (1368 kb) 
 
Protokols (268 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (949 kb) Balsojumi pēc saraksta (3145 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika