Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
Il-Ħamis, 12 ta' Settembru 2013 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Tagħrif marbut mal-baġit
 4.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Strateġija tal-UE għaċ-ċibersigurtà: ċiberspazju miftuħ u sikur (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Mikroġenerazzjoni (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 8.L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2012 (dibattitu)
 9.In-negozjar kollettiv transkonfinali u d-djalogu soċjali transnazzjonali (preżentazzjoni qasira)
 10.Is-sitwazzjoni tal-minorenni mhux akkumpanjati fl-UE (preżentazzjoni qasira)
 11.Il-promozzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej bħala sorsi ta' tkabbir ekonomiku u impjiegi (preżentazzjoni qasira)
 12.Is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati dwar l-Unjoni Bankarja Ewropea (dibattitu)
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  
13.1.Il-promozzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej bħala sorsi ta' tkabbir ekonomiku u impjiegi (votazzjoni)
  
13.2.L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2012 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
13.3.Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE ***I (votazzjoni)
  
13.4.L-Awtorità Bankarja Ewropeau s-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ***I (votazzjoni finali)
  
13.5.Il-kompiti speċifiċi għall-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu * (votazzjoni finali)
  
13.6.L-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u l-qsim ġust u ekwu ta' benefiċċji li jirriżultaw mill-użu tagħhom fl-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
13.7.Mikroġenerazzjoni (votazzjoni)
  
13.8.Paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa (votazzjoni)
  
13.9.Strateġija tal-UE għaċ-ċibersigurtà: ċiberspazju miftuħ u sikur (votazzjoni)
  
13.10.L-aġenda diġitali għat-tkabbir, il-mobbiltà u l-impjieg (votazzjoni)
  
13.11.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (votazzjoni)
  
13.12.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (votazzjoni)
  
13.13.Id-dimensjoni marittima tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (votazzjoni)
  
13.14.L-istrutturi militari tal-UE: is-sitwazzjoni attwali u l-prospetti futuri (votazzjoni)
  
13.15.Il-politika tal-UE fir-rigward tal-Bjelorussja *** (Artikolu 97(4) tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
13.16.Pressjoni mir-Russja fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant (fil-kuntest tas-Samit tas-Sħubija tal-Lvant li jmiss f'Vilinius) (votazzjoni)
  
13.17.L-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE (votazzjoni)
  
13.18.L-Istrateġija Ewropea 2007-2012 għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (votazzjoni)
  
13.19.In-negozjar kollettiv transkonfinali u d-djalogu soċjali transnazzjonali (votazzjoni)
  
13.20.Is-sitwazzjoni tal-minorenni mhux akkumpanjati fl-UE (votazzjoni)
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 17.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
17.1.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
  
17.2.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana
  
17.3.Il-qagħda fil-Baħrajn
 18.Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika (dokumenti mressqa)
 19.Ħin tal-votazzjonijiet
  
19.1.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)
  
19.2.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (votazzjoni)
  
19.3.Il-qagħda fil-Baħrajn (votazzjoni)
 20.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 21.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 22.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 23.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 24.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 25.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (247 kb) Reġistru tal-attendenza (59 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3248 kb) 
 
Minuti (214 kb) Reġistru tal-attendenza (36 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (509 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1345 kb) 
 
Minuti (282 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (969 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3075 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza