Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 12 września 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Informacje budżetowe
 4.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 5.Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (złożone projekty rezolucji)
 6.Mikrogeneracja (złożone projekty rezolucji)
 7.Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (złożone projekty rezolucji)
 8.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. (debata)
 9.Transgraniczne rokowania zbiorowe i ponadnarodowy dialog społeczny (krótka prezentacja)
 10.Problem pozostawianych bez opieki małoletnich w UE (krótka prezentacja)
 11.Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE (krótka prezentacja)
 12.Stan zaawansowania negocjacji w sprawie europejskiej unii bankowej (debata)
 13.Głosowanie
  
13.1.Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE (głosowanie)
  
13.2.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.3.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych UE ***I (głosowanie)
  
13.4.Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ***I (głosowanie końcowe)
  
13.5.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi * (głosowanie końcowe)
  
13.6.Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii ***I (głosowanie)
  
13.7.Mikrogeneracja (głosowanie)
  
13.8.Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (głosowanie)
  
13.9.Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (głosowanie)
  
13.10.Agenda cyfrowa na rzecz wzrostu, mobilności i zatrudnienia (głosowanie)
  
13.11.Sytuacja w Syrii (głosowanie)
  
13.12.Sytuacja w Egipcie (głosowanie)
  
13.13.Wymiar morski wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  
13.14.Struktury wojskowe UE: stan obecny i przyszłe perspektywy (głosowanie)
  
13.15.Polityka UE wobec Białorusi *** (art. 97 ust. 4 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.16.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zblizającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (głosowanie)
  
13.17.Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE (głosowanie)
  
13.18.Europejska strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (głosowanie)
  
13.19.Transgraniczne rokowania zbiorowe i ponadnarodowy dialog społeczny (głosowanie)
  
13.20.Problem pozostawianych bez opieki małoletnich w UE (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
17.1.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
  
17.2.Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej
  
17.3.Sytuacja w Bahrajnie
 18.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (składanie dokumentów)
 19.Głosowanie
  
19.1.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)
  
19.2.Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej (głosowanie)
  
19.3.Sytuacja w Bahrajnie (głosowanie)
 20.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 21.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 22.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 23.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 24.Kalendarz następnych posiedzeń
 25.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (242 kb) Lista obecności (59 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3248 kb) 
 
Protokół (211 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (802 kb) Wyniki głosowań imiennych (1353 kb) 
 
Protokół (290 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (1013 kb) Wyniki głosowań imiennych (3052 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności