Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Joi, 12 septembrie 2013 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Informații bugetare
 4.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 5.Strategia UE în materie de securitate cibernetică: un spaţiu cibernetic deschis, sigur şi securizat (propuneri de rezoluţie depuse)
 6.Microgenerarea (propuneri de rezoluţie depuse)
 7.Egalitatea de remunerare între lucrătorii bărbați și femei (propuneri de rezoluţie depuse)
 8.Activitățile Ombudsmanului European în 2012 (dezbatere)
 9.Negocierile colective transfrontaliere şi dialogul social transnaţional (prezentare succintă)
 10.Situaţia minorilor neînsoțiți în UE (prezentare succintă)
 11.Sectoarele culturale și creative europene ca surse de creștere economică și de creare de locuri de muncă (prezentare succintă)
 12.Situaţia actuală a negocierilor privind Uniunea bancară europeană (dezbatere)
 13.Votare
  13.1.Sectoarele culturale și creative europene ca surse de creștere economică și de creare de locuri de muncă (vot)
  13.2.Activitățile Ombudsmanului European în 2012 (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.3.Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale UE ***I (vot)
  13.4.Autoritatea Bancară Europeană şi supravegherea prudențială a instituțiilor de credit ***I (vot final)
  13.5.Atribuirea unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit * (vot final)
  13.6.Accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune ***I (vot)
  13.7.Microgenerarea (vot)
  13.8.Egalitatea de remunerare între lucrătorii bărbați și femei (vot)
  13.9.Strategia UE în materie de securitate cibernetică: un spaţiu cibernetic deschis, sigur şi securizat (vot)
  13.10.Agenda digitală pentru creștere, mobilitate și ocuparea forței de muncă (vot)
  13.11.Situația din Siria (vot)
  13.12.Situația din Egipt (vot)
  13.13.Dimensiunea maritimă a politicii de securitate şi apărare comune (vot)
  13.14.Structurile militare ale UE: situaţia actuală şi opţiuni viitoare (vot)
  13.15.Politica UE faţă de Belarus *** (articolul 97 alineatul (4) din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.16.Presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic (în contextul viitorului summit al Parteneriatului estic de la Vilnius) (vot)
  13.17.Strategia de securitate internă a UE (vot)
  13.18.Strategia europeană pentru sănătate și securitate în muncă (vot)
  13.19.Negocierile colective transfrontaliere şi dialogul social transnaţional (vot)
  13.20.Situaţia minorilor neînsoțiți în UE (vot)
 14.Explicaţii privind votul
 15.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 16.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 17.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  17.1.Situația în Republica Democratică Congo
  17.2.Situația în Republica Centrafricană
  17.3.Situaţia din Bahrain
 18.Piața unică europeană a comunicațiilor electronice (depunere de documente)
 19.Votare
  19.1.Situația în Republica Democratică Congo (vot)
  19.2.Situația în Republica Centrafricană (vot)
  19.3.Situaţia din Bahrain (vot)
 20.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 21.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 22.Decizii privind anumite documente
 23.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 24.Calendarul următoarelor şedinţe
 25.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (246 kb) Lista de prezenţă (59 kb)    Voturi prin apel nominal (3248 kb) 
 
Proces-verbal (213 kb) Lista de prezenţă (36 kb) Rezultatele voturilor (488 kb) Voturi prin apel nominal (1347 kb) 
 
Proces-verbal (282 kb) Lista de prezenţă (64 kb) Rezultatele voturilor (909 kb) Voturi prin apel nominal (3130 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate