Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 12. septembra 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Informácie o rozpočte
 4.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 5.Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor (predložené návrhy uznesení)
 6.Mikrovýroba energie (predložené návrhy uznesení)
 7.Rovnaká odmena pre mužov a ženy (predložené návrhy uznesení)
 8.Činnosti európskeho ombudsmana v roku 2012 (rozprava)
 9.Cezhraničné kolektívne vyjednávanie a nadnárodný sociálny dialóg (stručná prezentácia)
 10.Situácia maloletých bez sprievodu v EÚ (stručná prezentácia)
 11.Európske kultúrne a tvorivé sektory ako zdroje hospodárskeho rastu a zamestnanosti (stručná prezentácia)
 12.Stav rokovaní o európskej bankovej únii (rozprava)
 13.Hlasovanie
  
13.1.Európske kultúrne a tvorivé sektory ako zdroje hospodárskeho rastu a zamestnanosti (hlasovanie)
  
13.2.Činnosti európskeho ombudsmana v roku 2012 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.3.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc EÚ ***I (hlasovanie)
  
13.4.Európsky orgán pre bankovníctvo a prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami ***I (záverečné hlasovanie)
  
13.5.Osobitné úlohy pre Európsku centrálnu banku, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami * (záverečné hlasovanie)
  
13.6.Prístup ku genetickým zdrojom a spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii ***I (hlasovanie)
  
13.7.Mikrovýroba energie (hlasovanie)
  
13.8.Rovnaká odmena pre mužov a ženy (hlasovanie)
  
13.9.Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor (hlasovanie)
  
13.10.Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť (hlasovanie)
  
13.11.Situácia v Sýrii (hlasovanie)
  
13.12.Situácia v Egypte (hlasovanie)
  
13.13.Námorný rozmer spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  
13.14.Vojenské štruktúry EÚ: súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti (hlasovanie)
  
13.15.Politika EÚ voči Bielorusku *** (článok 97 ods. 4 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.16.Nátlak Ruska na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse) (hlasovanie)
  
13.17.Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ (hlasovanie)
  
13.18.Európska stratégia v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci (hlasovanie)
  
13.19.Cezhraničné kolektívne vyjednávanie a nadnárodný sociálny dialóg (hlasovanie)
  
13.20.Situácia maloletých bez sprievodu v EÚ (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
17.1.Situácia v Konžskej demokratickej republike
  
17.2.Situácia v Stredoafrickej republike
  
17.3.Situácia v Bahrajne
 18.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami (predloženie dokumentov)
 19.Hlasovanie
  
19.1.Situácia v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)
  
19.2.Situácia v Stredoafrickej republike (hlasovanie)
  
19.3.Situácia v Bahrajne (hlasovanie)
 20.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 21.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 22.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 23.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 24.Termíny nasledujúcich rokovaní
 25.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (240 kb) Prezenčná listina (59 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3248 kb) 
 
Zápisnica (207 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovania (695 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1372 kb) 
 
Zápisnica (282 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (917 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3060 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia