Index 
Jegyzőkönyv
PDF 291kWORD 209k
2013. szeptember 12., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.A költségvetéssel kapcsolatos információk
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 5.Az EU kiberbiztonsági sratégiája: a nyílt és biztonságos kibertér (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.Mikro-energiatermelés (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.A férfi és női munkavállalók egyenlő díjazása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 8.Az európai ombudsman 2012. évi tevékenysége (vita)
 9.Határokon átnyúló kollektív tárgyalások és transznacionális társadalmi párbeszéd (rövid ismertetés)
 10.A kísérő nélküli kiskorúak helyzete az EU-ban (rövid ismertetés)
 11.A növekedés és a foglalkoztatás forrásait jelentő európai kulturális és kreatív ágazatok (rövid ismertetés)
 12.Az európai bankunióról szóló tárgyalások állása (vita)
 13.Szavazások órája
  
13.1.A növekedés és a foglalkoztatás forrásait jelentő európai kulturális és kreatív ágazatok (szavazás)
  
13.2.Az európai ombudsman 2012. évi tevékenysége (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
13.3.A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső harmadik országbeli állampolgárok országai ***I (szavazás)
  
13.4.Az Európai Bankhatóság és a hitelintézetek prudenciális felügyelete ***I (zárószavazás)
  
13.5.Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízása * (zárószavazás)
  
13.6.A genetikai forrásokhoz való hozzáférés és az uniós hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztása ***I (szavazás)
  
13.7.Mikro-energiatermelés (szavazás)
  
13.8.A férfi és női munkavállalók egyenlő díjazása (szavazás)
  
13.9.Az EU kiberbiztonsági sratégiája: a nyílt és biztonságos kibertér (szavazás)
  
13.10.A növekedésről, a mobilitásról és a foglalkoztatásról szóló digitális menetrend (szavazás)
  
13.11.A szíriai helyzet (szavazás)
  
13.12.Az egyiptomi helyzet (szavazás)
  
13.13.A közös biztonság- és védelempolitika tengerészeti vonatkozásai (szavazás)
  
13.14.Az EU katonai struktúrái: jelenlegi helyzet és kilátások (szavazás)
  
13.15.Az Unió Belarusszal kapcsolatos politikája *** (az eljárási szabályzat 97. cikkének (4) bekezdése (szavazás)
  
13.16.Az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomás (a keleti partnerséggel foglalkozó közelgő vilniusi csúcstalálkozó kapcsán) (szavazás)
  
13.17.Az EU belső biztonsági stratégiája (szavazás)
  
13.18.Az európai munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégia (szavazás)
  
13.19.Határokon átnyúló kollektív tárgyalások és transznacionális társadalmi párbeszéd (szavazás)
  
13.20.A kísérő nélküli kiskorúak helyzete az EU-ban (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 17.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
17.1.A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet
  
17.2.A Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet
  
17.3.A bahreini helyzet
 18.Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca (dokumentumok benyújtása)
 19.Szavazások órája
  
19.1.A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet (szavazás)
  
19.2.A Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet (szavazás)
  
19.3.A bahreini helyzet (szavazás)
 20.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 21.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 22.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 23.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 24.A következő ülések időpontja
 25.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Alexander ALVARO alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.

°
° ° °

Felszólal: Sergio Paolo Francesco Silvestris.


2. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Az Európai Unió költségvetés-tervezete a 2014-es pénzügyi évre: A Tanács 2013. szeptember 2-i álláspontja (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Javaslat egyes halászati termékek 2014 és 2020 közötti, Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló tanácsi rendeletre (COM(2013)0552 - C7-0262/2013 - 2013/0266(CNS))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

IMCO, REGI

- Javaslat a pénzpiaci alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0615 - C7-0263/2013 - 2013/0306(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az idegenhonos özönfajok betelepedésének és elterjedésének a megelőzéséről és féken tartásáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre (COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

PECH, AGRI, ITRE, REGI

- Javaslat az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök fakultatív módon konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

CULT, JURI, LIBE, IMCO, REGI


3. A költségvetéssel kapcsolatos információk

Az alábbi európai uniós intézmények, ügynökségek és egyéb szervek benyújtották a Parlamentnek a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges elszámolásukat:

Európai Bizottság

Az Európai Közösségek Bírósága

Régiók Bizottsága

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)

Tiszta Égbolt közös vállalkozás

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) (2011-es és 2012-es elszámolás)

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH)

Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- Felhatalmazáson alapuló rendelet a 911/2010/EU rendeletnek az európai Föld-megfigyelési program (GMES) tekintetében a bejelentési feltételek meghatározása révén történő kiegészítéséről C(2013)04311 - 2013/2731(DEA)
utalva, illetékes: ITRE

Kifogás benyújtásának határideje: a 2013. július 12-i beérkezés dátumától számított két hónap.
A kifogások benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Tanács kérésére két hónap.


5. Az EU kiberbiztonsági sratégiája: a nyílt és biztonságos kibertér (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Az EU kiberbiztonsági sratégiája: a nyílt és biztonságos kibertér (2013/2606(RSP))

A vita időpontja: 2013. szeptember 10 (2013.9.10-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Malcolm Harbour és Andreas Schwab, nevében Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, Elmar Brok és Tunne Kelam, nevében Külügyi Bizottság, az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiájáról: nyílt, megbízható és biztonságos kibertér (2013/2606(RSP)) (B7-0386/2013).

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.9. pontja.


6. Mikro-energiatermelés (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000074/2013) felteszi: Amalia Sartori, nevében Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Bizottsághoz: Mikro-energiatermelés (B7-0217/2013) (2012/2930(RSP)).

A vita időpontja: 2013. szeptember 9 (2013.9.9-i jegyzőkönyv, 23. pont ).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Judith A. Merkies, nevében Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a mikrotermelésről, azaz a kis léptékű elektromosáram- és hőtermelésről (B7-0388/2013) (2012/2930(RSP))

Szavazás: 2013.9.12-i jegyzőkönyv, 13.7. pont .


7. A férfi és női munkavállalók egyenlő díjazása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000078/2013) felteszi: Mikael Gustafsson, nevében Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Bizottsághoz: A férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elvének alkalmazása (B7-0218/2013) (2013/2678(RSP)).

A vita időpontja: 2013. szeptember 9. (2013.9.9-i jegyzőkönyv, 24. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Edit Bauer, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében, a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról (2013/2678(RSP)) (B7-0387/2013)

Szavazás: 2013.9.12-i jegyzőkönyv, 13.8. pont .


8. Az európai ombudsman 2012. évi tevékenysége (vita)

Jelentés az európai ombudsman 2012. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2013/2051(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

Nikolaos Salavrakos előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nikiforos Diamandouros (európai ombudsman) és Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Lena Kolarska-Bobińska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kinga Göncz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angelika Werthmann, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marian Harkin, Seán Kelly, Michael Cashman, Metin Kazak, Heinz K. Becker, Ismail Ertug, Carlos José Iturgaiz Angulo, Alexander Mirsky és Georgios Papanikolaou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jarosław Leszek Wałęsa és Monika Smolková.

Felszólal: Viviane Reding, Nikiforos Diamandouros és Nikolaos Salavrakos.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.2. pontja.


9. Határokon átnyúló kollektív tárgyalások és transznacionális társadalmi párbeszéd (rövid ismertetés)

Jelentés a határokon átnyúló kollektív tárgyalásokról és a transznacionális szociális párbeszédről [2012/2292(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Thomas Händel (A7-0258/2013)

Thomas Händel rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson és Anna Záborská.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.19. pontja.


10. A kísérő nélküli kiskorúak helyzete az EU-ban (rövid ismertetés)

Jelentés a kísérő nélküli kiskorúak európai uniós helyzetéről [2012/2263(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

Nathalie Griesbeck (előadó) rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Metsola, Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská és Miroslav Mikolášik.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.20. pontja.


ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

11. A növekedés és a foglalkoztatás forrásait jelentő európai kulturális és kreatív ágazatok (rövid ismertetés)

Jelentés a növekedés és a foglalkoztatás forrásait jelentő európai kulturális és kreatív ágazatok előtérbe helyezéséről [2012/2302(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard és Jaroslav Paška.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 13.1. pontja.


12. Az európai bankunióról szóló tárgyalások állása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai bankunióról szóló tárgyalások állása (2013/2707(RSP))

Michel Barnier (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Sven Giegold (előadó) (A7-0393/2012), Marianne Thyssen (előadó) (A7-0392/2012), Corien Wortmann-Kool, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Auke Zijlstra, független.

Felszólal: Michel Barnier.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.35-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, 12 órakor folytatják)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök


13. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

A szavazás előtt az elnök javasolja, hogy először Marie-Thérèse Sanchez-Schmid jelentéséről szavazzanak. A Parlament jóváhagyja a javaslatot.


13.1. A növekedés és a foglalkoztatás forrásait jelentő európai kulturális és kreatív ágazatok (szavazás)

Jelentés a növekedés és a foglalkoztatás forrásait jelentő európai kulturális és kreatív ágazatok előtérbe helyezéséről [2012/2302(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0248/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0368)

A szavazás előtt:

Az elnök azt javasolja, hogy először Marie-Thérèse Sanchez-Schmid jelentéséről szavazzanak. A Parlament támogatja a javaslatot.


13.2. Az európai ombudsman 2012. évi tevékenysége (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai ombudsman 2012. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2013/2051(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Nikolaos Salavrakos (A7-0257/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0369)


13.3. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső harmadik országbeli állampolgárok országai ***I (szavazás)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0290 - C7-0135/2011- 2011/0138(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0370)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0370)

Felszólalások

A szavazás előtt: Tanja Fajon, aki azt kéri, hogy az eljárási szabályzat 177. cikke (4) bekezdésével összhangban halasszák el a szavazást, Daniel Cohn-Bendit, aki támogatja e kérést, valamint Agustín Díaz de Mera García Consuegra (előadó), aki ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (286 mellette, 326 ellene, 19 tartózkodás).


13.4. Az Európai Bankhatóság és a hitelintézetek prudenciális felügyelete ***I (zárószavazás)

Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló …/…/EU tanácsi rendelettel való kölcsönhatásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0371)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0371)

Felszólalás

A szavazás előtt, Sven Giegold és Marianne Thyssen jelentésére vonatkozóan az elnök hangsúlyozza a bankunióról szóló dosszié kiemelt fontosságát. Felolvassa az Európai Parlament és az Európai Központi Bank közös nyilatkozatának teljes szövegét, amelyet Mario Draghival (az Európai Központi Bank elnökével) együtt fog aláírni a két jelentés elfogatását követően. E nyilatkozat szövege a viták szó szerinti jegyzőkönyvében is szerepel, és azt a két intézmény internetes oldalán is közzéteszik.


13.5. Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízása * (zárószavazás)

Jelentés az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0372)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0372)

Felszólalás

A szavazás után Sven Giegold és Marianne Thyssen jelentéséhez kapcsolódóan, Michel Barnier (a Bizottság tagja), aki szintén hangsúlyozza e szavazások alapvető jelentőségét.


13.6. A genetikai forrásokhoz való hozzáférés és az uniós hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztása ***I (szavazás)

Jelentés a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és az uniós hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Sandrine Bélier (A7-0263/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0373)

Sandrine Bélier (rapporteure) az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdésének megfelelően javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást halasszák későbbre.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


13.7. Mikro-energiatermelés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0388/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0374)


13.8. A férfi és női munkavállalók egyenlő díjazása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0387/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0375)


13.9. Az EU kiberbiztonsági sratégiája: a nyílt és biztonságos kibertér (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0386/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0376)


13.10. A növekedésről, a mobilitásról és a foglalkoztatásról szóló digitális menetrend (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0385/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0377)


13.11. A szíriai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 és B7-0428/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0413/2013

(amely a B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013 és B7-0428/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux és Lena Kolarska-Bobińska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Guy Verhofstadt, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0378)

(A B7-0424/2013 és B7-0425/2013 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


13.12. Az egyiptomi helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013 és B7-0420/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0411/2013

(amely a B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0417/2013 és B7-0420/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Krzysztof Lisek és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala és Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0379)

(A B7-0415/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


13.13. A közös biztonság- és védelempolitika tengerészeti vonatkozásai (szavazás)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika tengerészeti vonatkozásairól [2012/2318(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ana Gomes (A7-0220/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0380)


13.14. Az EU katonai struktúrái: jelenlegi helyzet és kilátások (szavazás)

Jelentés az EU katonai struktúráiról: jelenlegi helyzet és kilátások [2012/2319(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0381)


13.15. Az Unió Belarusszal kapcsolatos politikája *** (az eljárási szabályzat 97. cikkének (4) bekezdése (szavazás)

Ajánlás a Tanács, a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat részére az Unió Belarusszal kapcsolatos politikájáról [2013/2036(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)


(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ABIZOTTSÁG ÉS AZ EKSZ ÁLTAL A TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2013)0382)


13.16. Az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomás (a keleti partnerséggel foglalkozó közelgő vilniusi csúcstalálkozó kapcsán) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013 és B7-0397/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0389/2013

(amely a B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0396/2013 és B7-0397/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Inese Vaidere és Paweł Zalewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva és Justas Vincas Paleckis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Werner Schulz és Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0383)

Felszólalás

Jacek Saryusz-Wolski három szóbeli módosítást javasol, amelyeket elfogadnak.

(A B7-0395/2013 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


13.17. Az EU belső biztonsági stratégiája (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0377/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0384)


13.18. Az európai munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégia (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0376/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0385)


13.19. Határokon átnyúló kollektív tárgyalások és transznacionális társadalmi párbeszéd (szavazás)

Jelentés a határokon átnyúló kollektív tárgyalásokról és a transznacionális szociális párbeszédről [2012/2292(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Thomas Händel (A7-0258/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0386)

Felszólalás

A szavazás előtt, Thomas Händel (előadó), aki pontosításokat fűz az általa készített jelentés tartalmához.


13.20. A kísérő nélküli kiskorúak helyzete az EU-ban (szavazás)

Jelentés a kísérő nélküli kiskorúak európai uniós helyzetéről [2012/2263(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nathalie Griesbeck (A7-0251/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0387)

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök


14. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2013. szeptember 11. szerda)

Corinne Lepage -jelentés - A7-0279/2013
Peter Jahr, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin és Monica Luisa Macovei

Isabella Lövin -jelentés - A7-0242/2013
Peter Jahr és Marian Harkin

Constance Le Grip -jelentés - A7-0006/2013
Charles Tannock

Georgios Papanikolaou -jelentés - A7-0238/2013
Mitro Repo, Marian Harkin és Monica Luisa Macovei

Joanna Katarzyna Skrzydlewska -jelentés - A7-0275/2013
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Adam Bielan, Emer Costello, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Luisa Macovei és Anna Záborská

Anna Maria Corazza Bildt -jelentés - A7-0273/2013
Adam Bielan, Mitro Repo, Seán Kelly, Marian Harkin és Monica Luisa Macovei

(Szavazások órája: 2013. szeptember 12., csütörtök)

Nikolaos Salavrakos -jelentés - A7-0257/2013
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan és Syed Kamall

Agustín Díaz de Mera García Consuegra -jelentés - A7-0139/2013
Csaba Sógor, Daniel Hannan és Syed Kamall

Sven Giegold -jelentés - A7-0393/2012
Seán Kelly, Peter Jahr, Daniel Hannan és Syed Kamall

Marianne Thyssen -jelentés - A7-0392/2012
Syed Kamall

Sandrine Bélier -jelentés - A7-0263/2013
Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall és Albert Deß

Mikro-energiatermelés - (2012/2930(RSP)) - B7-0388/2013
Seán Kelly és Syed Kamall

A férfi és női munkavállalók egyenlő díjazása - (2013/2678(RSP)) - B7-0387/2013
Martina Anderson, Seán Kelly, Paul Murphy, Daniel Hannan és Anna Záborská

Az EU kiberbiztonsági sratégiája: a nyílt és biztonságos kibertér - (2013/2606(RSP)) - B7-0386/2013
Daniel Hannan és Syed Kamall

A növekedésről, a mobilitásról és a foglalkoztatásról szóló digitális menetrend - (2013/2593(RSP)) - B7-0385/2013
Seán Kelly, Syed Kamall és Daniel Hannan

A szíriai helyzet - (2013/2819(RSP)) - RC-B7-0413/2013
Paul Murphy, Mitro Repo, Martina Anderson, Claudio Morganti, Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Anna Záborská, Bernd Posselt és Daniel Hannan

Az egyiptomi helyzet - (2013/2820(RSP)) - RC-B7-0411/2013
Mitro Repo, Claudio Morganti, Bernd Posselt és Daniel Hannan

Ana Gomes -jelentés - A7-0220/2013
Monica Luisa Macovei

Marietta Giannakou -jelentés - A7-0205/2013
Martina Anderson, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei és Paul Murphy

Justas Vincas Paleckis -jelentés - A7-0261/2013
Charles Tannock, Adam Bielan és Monica Luisa Macovei

Az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomás (a keleti partnerséggel foglalkozó közelgő vilniusi csúcstalálkozó kapcsán) - (2013/28265(RSP)) - RC-B7-0389/2013
Adam Bielan, Fabrizio Bertot, Tatjana Ždanoka és Bernd Posselt

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid -jelentés - A7-0248/2013
Monica Luisa Macovei


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.45-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

16. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

Ioan Enciu közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.


17. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2013.9.10-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


17.1. A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 és B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat és Nicole Kiil-Nielsen ismerteti a képviselőcsoportjaik által előterjesztett állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Filip Kaczmarek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Adam Bielan előterjeszti a képviselőcsoportja által benyújtott állásfoglalási indítványt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sari Essayah, Corina Creţu, Jolanta Emilia Hibner, Franz Obermayr és Eija-Riitta Korhola.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 19.1. pontja.


17.2. A Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 és B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Joanna Senyszyn, Kristiina Ojuland, Marie-Christine Vergiat és Barbara Lochbihler előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Seán Kelly, Corina Creţu és Monica Luisa Macovei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Lisek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Sari Essayah.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 19.2. pontja..


17.3. A bahreini helyzet

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 és B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

Mitro Repo, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Krzysztof Lisek és Marian Harkin előterjeszti a képviselőcsoportja által benyújtott állásfoglalási indítványt.

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Eija-Riitta Korhola és Geoffrey Van Orden.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Corina Creţu, Jaroslav Paška és Sari Essayah.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. szeptember 12-i jegyzőkönyv 19.3. pontja.


18. Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca (dokumentumok benyújtása)

Az elnök közli, hogy a Bizottságtól megkapta az alábbi dokumentumot: Javaslat az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv, valamint az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)06272013/0309(COD)).

A javaslatot illetékes bizottságként az ITRE bizottsághoz, véleményezésre pedig a CULT, JURI, LIBE, IMCO és REGI bizottsághoz utalták.


19. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólal: Sergio Paolo Francesco Silvestris.


19.1. A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 és B7-0405/2013 (2013/2822(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0390/2013

(amely a B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013 és B7-0405/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Martin Kastler, Tadeusz Zwiefka és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Mojca Kleva Kekuš és Antigoni Papadopoulou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda és Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Jan Zahradil és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0388)


19.2. A Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 és B7-0409/2013 (2013/2823(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0399/2013

(amely a B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013 és B7-0409/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Michèle Striffler, Anne Delvaux és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Patrice Tirolien, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou és Françoise Castex, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica és Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0389)


19.3. A bahreini helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013 és B7-0422/2013 (2013/2830(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0410/2013

(amely a B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0421/2013 és B7-0422/2013):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Mojca Kleva Kekuš, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn, Richard Howitt, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Graham Watson, Louis Michel, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Sophie Auconie, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2013)0390)

(A B7-0418/2013 és B7-0419/2013 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


20. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


21. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- Javaslat a visszanyert papír esetében a 2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerinti hulladékjelleg megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2013)0502 - 2012/2742(RPS) - határidő: 09/01/2014)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról szóló 2008/38/EK irányelv módosításáról (D027768/03 - 2013/2834(RPS) - határidő: 12/12/2013)
utalva illetékes: AGRI

- A Bizottság határozata a 2007/506/EK határozatnak a szappanokra, samponokra és hajöblítő balzsamokra vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása érdekében történő módosításáról (D028371/02 - 2013/2817(RPS) - határidő: 30/11/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (D028493/01 - 2013/2835(RPS) - határidő: 12/12/2013)
utalva illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 36 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D028906/02 - 2013/2829(RPS) - határidő: 07/12/2013)
utalva illetékes: ECON (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 50. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 39 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D028907/02 - 2013/2828(RPS) - határidő: 07/12/2013)
utalva illetékes: ECON (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 50. cikke)


22. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása

IMCO bizottság

- Az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis (2013/2125(INI))
utalva illetékes: AFET (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: IMCO, ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke)

DEVE bizottság

- A közbeszerzésről szóló megállapodás módosítása (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE))
utalva illetékes: INTA
vélemény: DEVE

DEVE, AFET bizottság

- Nem pénzügyi és sokféleségre vonatkozó információk közzététele egyes nagy cégek és csoportok által (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
utalva illetékes: JURI
vélemény: FEMM, DEVE, AFET, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

JURI bizottság

- Az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („EGTC-rendelet”) az ilyen típusú csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosítása (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD))
utalva illetékes: REGI
vélemény: DEVE, EMPL, JURI (az eljárási szabályzat 37. cikke)

– Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: ITRE, JURI (az eljárási szabályzat 37. cikke), EMPL (az eljárási szabályzat 50. cikke)

Címváltozás
(Az Elnökök Értekezlete 2013. szeptember 5-i határozatára értelmében)

REGI bizottság

– A 2013/2008(INI). sz. saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Az EU kohéziós politikájára és a 2007–2013 közötti programok végrehajtásáról szóló 2013. évi stratégiai jelentésre vonatkozó 7. és 8. bizottsági jelentés” -

PECH bizottság

– A 2013/2101(INI). sz. saját kezdeményezésű jelentés új címe: A cím jelenleg nem áll rendelkezésre minden nyelven. „Connaissance du milieu marin 2020: la cartogaphie des fonds marins pour la promotion d'une pêche durable”

CONT bizottság

– A 2013/2130(INI). sz. saját kezdeményezésű jelentés új címe: „A Lisszaboni Szerződés végrehajtása az Európai Parlament vonatkozásában”


Saját kezdeményezésű jelentések elkészítésére vonatkozó határozat (az eljárási szabályzat 42. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. szeptember 5-i határozatára értelmében)

ECON bizottság

- A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) felülvizsgálata (SESF) (2013/2166(INI))

Saját kezdeményezésű jelentések elkészítésére vonatkozó határozat (az eljárási szabályzat 48. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. június 13-i határozatára értelmében)

IMCO bizottság

– Félrevezető hirdetési gyakorlatok (2013/2122(INI))

(vélemény: PETI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. július 4-i határozatára értelmében)

LIBE bizottság

A cím jelenleg nem áll rendelkezésre minden nyelven.
– The US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and impact on EU citizens' fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs (2013/2188(INI))
(vélemény: AFET, ITRE, INTA)

AFET bizottság

– Prioritások felmérése és meghatározása a keleti partnerség országaival folytatott uniós kapcsolatok vonatkozásában (2013/2149(INI))
(vélemény: INTA)

– Az EU és az ASEAN közötti kapcsolatok jövője (2013/2148(INI))
(vélemény: DEVE, INTA)

– Szaud-Arábia: kapcsolatai az EU-val, valamint a Közel-Keleten és Észak-Afrikában játszott szerepe (2013/2147(INI))
(vélemény: FEMM, INTA)

– Az átfogó uniós megközelítés és következményei az Unió külső tevékenységeinek következetességére nézve (2013/2146(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE, INTA)

PECH, FEMM bizottság
– A közös halászati politikának a nők szerepének fejlesztésére irányuló egyedi intézkedései (2013/2150(INI))

(Az Elnökök Értekezlete 2013. szeptember 5-i határozatára értelmében)

AFCO bizottság

– Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között fennálló kapcsolatok (2013/2185(INI))

AFET bizottság

– Az ENSZ és az Afrikai Unió békefenntartó műveleteihez nyújtott uniós támogatás (2013/2171(INI))
(vélemény: DEVE)

– Rakétavédelmi pajzs Európa számára, illetve annak politikai és stratégiai következményei (2013/2170(INI))

– A kínzás felszámolása a világon (2013/2169(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE)

– Pakisztán regionális szerepe és az EU-hoz fűződő politikai kapcsolatai (2013/2168(INI))
(vélemény: DEVE)

– Az EU külpolitikája a kulturális és vallási különbségek világában (2013/2167(INI))

– Az emberi jogok 2012. évi helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája (2013/2152(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE)

CONT bizottság

– Vannak-e olyan eszközök, amelyek révén figyelemmel lehet kísérni az Európai Szociális Alapnak az idősebb munkavállalókra irányuló kiadásait? (Az Európai Számvevőszék 25/2012. sz. különjelentése) (2013/2173(INI))
(vélemény: EMPL)

– Az elért eredmények alapján az Unió pénzügyi helyzetét értékelő jelentés: új eszköz az Európai Bizottság javított mentesítési eljárásához (2013/2172(INI))

CULT bizottság
– Új technológiák és nyílt oktatási források (2013/2182(INI))

– Az európai gasztronómiai örökség: kulturális és oktatási szempontok (2013/2181(INI))

– Az egységes audiovizuális világ felé (2013/2180(INI))
(vélemény: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

ECON bizottság

– Az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása (2013/2175(INI))
(vélemény: CULT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)

– A természeti és ember okozta katasztrófák biztosítása (2013/2174(INI))
(vélemény: ENVI, JURI, IMCO)

– A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2013. évi éves növekedési jelentés (2013/2157(INI))
(vélemény: BUDG)

EMPL bizottság

– Hogyan tud hozzájárulni az Európai Unió ahhoz, hogy előnyösebb környezetet alakítsanak ki a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások számára annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek? (2013/2176(INI))

(vélemény: REGI, ITRE)

– A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2014. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2013/2158(INI))
(vélemény: BUDG)

FEMM bizottság

– Egyenlőség a nők és a férfiak közötti az Európai Unióban – 2012 (2013/2156(INI))

IMCO bizottság

– SOLVIT (2013/2154(INI))
(vélemény: EMPL)

– Fogyasztóvédelem – A fogyasztók védelme a közüzemi szolgáltatások terén (2013/2153(INI))

ITRE bizottság

– Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai acéliparért (2013/2177(INI))
(vélemény: ENVI, EMPL, INTA, IMCO, REGI)

LIBE bizottság

– A visszatérés irányítása: Harmadik országokkal való együttműködés, a megállapodások eredményes végrehajtása és a visszatérési irányelv gyakorlati végrehajtása (2013/2184(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE)

– Európai uniós menetrend a homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen (2013/2183(INI))
(vélemény: FEMM)

– A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés (az eljárási szabályzat 104. cikkének (7) bekezdése), 2011–2013 (2013/2155(INI))

PECH bizottság

– Az európai halászati ágazat helyzete és jövőbeli perspektívái az EU és Thaiföld közötti szabadkereskedelmi megállapodás összefüggésében (2013/2179(INI))
(vélemény: INTA)

PETI bizottság

– 2013. évi jelentés az uniós polgárságról – Uniós polgárok: az Ön jogai, az Ön jövője (2013/2186(INI))

REGI bizottság

– A legkülső régiók lehetőségeinek optimalizálása a strukturális alapok és egyéb uniós programok közötti szinergiák megteremtése révén (2013/2178(INI))

Saját kezdeményezésű jelentések elkészítésére vonatkozó határozat (az eljárási szabályzat 97. cikke)
(Az Elnökök Értekezlete 2013. szeptember 5-i határozatára értelmében)

AFET bizottság

– A Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett ajánlás a műsorszolgáltató média uniós diplomáciai eszközként történő használatáról (2013/2187(INI))

Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás elindítására vonatkozó határozat (az eljárási szabályzat 51. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. július 4-i határozatára értelmében)

– A közös halászati politikának a nők szerepének fejlesztésére irányuló egyedi intézkedései (2013/2150(INI))
PECH, FEMM bizottság

Társult bizottságok (az eljárási szabályzat 50. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2013. szeptember 5-i határozatára értelmében)

– Hogyan tud hozzájárulni az Európai Unió ahhoz, hogy előnyösebb környezetet alakítsanak ki a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások számára annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek? (2013/2176(INI))

utalva, illetékes: EMPL (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: REGI, ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– Vannak-e olyan eszközök, amelyek révén figyelemmel lehet kísérni az Európai Szociális Alapnak az idősebb munkavállalókra irányuló kiadásait? (az Európai Számvevőszék 25/2012. különjelentése) (2013/2173(INI))
utalva, illetékes: CONT (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintje (COM(2013)0048 - C7-0035/2013 - 2013/0027(COD))

utalva, illetékes: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: AFET, ENVI, BUDG, JURI, ECON, INTA, TRAN, ITRE, LIBE (az eljárási szabályzat 50. cikke)


23. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


24. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2013. október 7. – 2013. október 10.


25. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Bánki, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat