Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. október 8., Kedd - Strasbourg

4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

JURI

- Javaslat a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2013/36/EU és a 2009/110/EK irányelv módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdésével összhangban az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD))

A Szerződés 304. cikkével összhangban az elnök fakultatív módon konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

EMPL

- Javaslat a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdésével összhangban az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

IMCO

- Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL, BUDG

- Javaslat a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2013)0577 - C7-0268/2013 - 2013/0280(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials” referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- A DEC 27/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0080/2013 - C7-0270/2013 - 2013/2193(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0618 - C7-0271/2013 - 2013/0304(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ENVI

- Javaslat az új pszichoaktív anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ENVI

- A DEC 22/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0081/2013 - C7-0284/2013 - 2013/2207(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a rugalmassági eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- Javaslat az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD))

A Szerződés 287. és 322. cikkével összhangban az elnök konzultál az Európai Számvevőszékkel.

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

ITRE, CONT, TRAN, REGI

- Javaslat a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló egyezmény 25. és 26. cikke módosításának az Európai Unió nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE))

utalva

illetékes :

ENVI

- Javaslat a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0678 - C7-0305/2013 - 2013/0325(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- A DEC 26/2013. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0082/2013 - C7-0306/2013 - 2013/2226(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre (12557/2013 - C7-0307/2013 - 2011/0436(APP))

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

PETI, AFCO, BUDG, LIBE, JURI

- Javaslat az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció közötti, a kábítószer-prekurzorokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ENVI, JURI, LIBE

- A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Henri GRETHEN - LU) (N7-0083/2013 [01] - C7-0309/2013 - 2013/0807(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Nikolaos MILIONIS - EL) (N7-0083/2013 [02] - C7-0310/2013 - 2013/0808(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Danièle LAMARQUE -FR) (N7-0083/2013 [03] - C7-0311/2013 - 2013/0809(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Alex BRENNINKMEIJER - NL) (N7-0083/2013 [04] - C7-0312/2013 - 2013/0810(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Phil WYNN OWEN - UK) (N7-0083/2013 [05] - C7-0313/2013 - 2013/0811(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- Javaslat a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelvnek (Szolvencia II) az átültetés időpontja és az alkalmazás kezdete, valamint egyes irányelvek hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

2) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a környezetvédelmi kockázatnak kitett területek környezeti helyreállításáról (B7-0429/2013)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Silvia-Adriana Ţicău. Állásfoglalásra irányuló indítvány a schengeni térségről (B7-0430/2013)

utalva

illetékes :

LIBE

- Philip Claeys. Állásfoglalásra irányuló indítvány az as-Sabábnak a terrorszervezetek európai uniós listájára való felvételéről (B7-0432/2013)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Cristiana Muscardini és Niccolò Rinaldi. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fogyatékossággal élő polgárok jogainak tiszteletben tartásáról (B7-0441/2013)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

DEVE

- Silvia-Adriana Ţicău. Állásfoglalásra irányuló indítvány az egyetemes alapfokú oktatásról (B7-0443/2013)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

DEVE

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat