Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0366(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0276/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0276/2013

Viták :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Szavazatok :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
A szavazatok indokolása
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Jegyzőkönyv
2013. október 8., Kedd - Strasbourg

5. Dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártása, kiszerelése és értékesítése ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Linda McAvan előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Tanács soros elnöke) és Tonio Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Metin Kazak (az INTA bizottság véleményének előadója), Robert Goebbels (az ITRE bizottság véleményének előadója), Małgorzata Handzlik (az IMCO bizottság véleményének előadója), Csaba Sándor Tabajdi (az AGRI bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Henryk Migalski, Klaus-Heiner Lehne (a JURI bizottság véleményének előadója), Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrés Perelló Rodríguez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski a „kékkártyás” eljárásról, Marc Tarabella, aki „kékkártyás kérdést tesz fel Frédérique Ries képviselőnek, aki válaszol arra, Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marina Yannakoudakis, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lorenzo Fontana, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Franco Bonanini, független, Peter Liese, Dagmar Roth-Behrendt, Chris Davies, Janusz Wojciechowski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Pargneaux, Michèle Rivasi, Chris Davies és Robert Goebbels a „kékkártyás” eljárásról, Kartika Tamara Liotard, Paul Nuttall, Ewald Stadler, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Jürgen Creutzmann, Satu Hassi, Hynek Fajmon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Daniël van der Stoep, Françoise Grossetête, Glenis Willmott és Rebecca Taylor.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Bas Eickhout, Susy De Martini, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Pavel Poc, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Kathleen Van Brempt, Antonyia Parvanova, Renate Sommer, Matthias Groote, Holger Krahmer, Georgios Koumoutsakos, Mario Pirillo, Corinne Lepage, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose, Alojz Peterle, Karin Kadenbach, David Casa, Gilles Pargneaux aki kéri, hogy a karzaton ülő lobbisták hagyják abba a viták filmezését (Az elnök megerősíti, hogy ez tilos), Spyros Danellis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Bendt Bendtsen és Zbigniew Ziobro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Phil Prendergast, Struan Stevenson, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zigmantas Balčytis, María Auxiliadora Correa Zamora és Mojca Kleva Kekuš.

Felszólal: Tonio Borg, Vytenis Povilas Andriukaitis és Linda McAvan.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2013. október 8-i jegyzőkönyv 9.8. pontja.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat