Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0366(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0276/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0276/2013

Debates :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Balsojumi :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Balsojumu skaidrojumi
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Protokols
Otrdiena, 2013. gada 8. oktobris - Strasbūra

5. Tabakas un saistīto izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Linda McAvan (A7-0276/2013).

Linda McAvan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās Metin Kazak (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Robert Goebbels (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Małgorzata Handzlik (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Csaba Sándor Tabajdi (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Henryk Migalski, Klaus-Heiner Lehne (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Andrés Perelló Rodríguez S&D grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Marek Henryk Migalski par zilās kartītes procedūru, Marc Tarabella, kas uzdeva zilās kartītes jautājumu Frédérique Ries, kura uz to atbildēja, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Lorenzo Fontana EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Franco Bonanini, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Dagmar Roth-Behrendt, Chris Davies, Janusz Wojciechowski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Pargneaux, Michèle Rivasi, Chris Davies un Robert Goebbels par zilās kartītes procedūru, Kartika Tamara Liotard, Paul Nuttall, Ewald Stadler, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Jürgen Creutzmann, Satu Hassi, Hynek Fajmon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Daniël van der Stoep, Françoise Grossetête, Glenis Willmott un Rebecca Taylor.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bas Eickhout, Susy De Martini, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Pavel Poc, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Kathleen Van Brempt, Antonyia Parvanova, Renate Sommer, Matthias Groote, Holger Krahmer, Georgios Koumoutsakos, Mario Pirillo, Corinne Lepage, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose, Alojz Peterle, Karin Kadenbach, David Casa, Gilles Pargneaux, pieprasot, lai balkonā esošie lobisti pārtrauktu filmēt debates (sēdes vadītājs apstiprināja, ka to darīt ir aizliegts), Spyros Danellis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Bendt Bendtsen un Zbigniew Ziobro.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Phil Prendergast, Struan Stevenson, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zigmantas Balčytis, María Auxiliadora Correa Zamora un Mojca Kleva Kekuš.

Uzstājās Tonio Borg, Vytenis Povilas Andriukaitis un Linda McAvan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 8. oktobra protokola 9.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika