Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0366(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0276/2013

Teksty złożone :

A7-0276/2013

Debaty :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Głosowanie :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Wyjaśnienia do głosowania
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Protokół
Wtorek, 8 października 2013 r. - Strasburg

5. Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Linda McAvan przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis (urzędujący przewodniczący Rady) i Tonio Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Metin Kazak (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Robert Goebbels (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Małgorzata Handzlik (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Csaba Sándor Tabajdi (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Henryka Migalskiego, Klaus-Heiner Lehne (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Andrés Perelló Rodríguez w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Marek Henryk Migalski w sprawie procedury niebieskiej kartki, Marc Tarabella, aby przez podniesienie niebieskiej kartki zadać pytanie Frédérique Ries, która na nie odpowiedziała, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Franco Bonanini niezrzeszony, Peter Liese, Dagmar Roth-Behrendt, Chris Davies, Janusz Wojciechowski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Pargneaux, Michèle Rivasi, Chris Davies i Robert Goebbels w sprawie procedury niebieskiej kartki, Kartika Tamara Liotard, Paul Nuttall, Ewald Stadler, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Jürgen Creutzmann, Satu Hassi, Hynek Fajmon, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Daniël van der Stoep, Françoise Grossetête, Glenis Willmott i Rebecca Taylor.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bas Eickhout, Susy De Martini, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, Pavel Poc, Olle Schmidt, Peter van Dalen, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Kathleen Van Brempt, Antonyia Parvanova, Renate Sommer, Matthias Groote, Holger Krahmer, Georgios Koumoutsakos, Mario Pirillo, Corinne Lepage, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose, Alojz Peterle, Karin Kadenbach, David Casa, Gilles Pargneaux, który zwrócił się z wnioskiem, by lobbyści obecni na trybunach przestali filmować przebieg debaty (przewodniczący potwierdził, że takie praktyki są zakazane), Spyros Danellis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Bendt Bendtsen i Zbigniew Ziobro.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Phil Prendergast, Struan Stevenson, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zigmantas Balčytis, María Auxiliadora Correa Zamora i Mojca Kleva Kekuš.

Głos zabrali: Tonio Borg, Vytenis Povilas Andriukaitis i Linda McAvan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z 8.10.2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności