Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0297(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0277/2013

Ingivna texter :

A7-0277/2013

Debatter :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Omröstningar :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Röstförklaringar
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Röstförklaringar
PV 12/03/2014 - 8.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Protokoll
Tisdagen den 8 oktober 2013 - Strasbourg

6. Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

Andrea Zanoni redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

Talare: Joseph Cuschieri (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Nikolaos Chountis (föredragande av yttrande från utskottet PETI) och Cristina Gutiérrez-Cortines för PPE-gruppen.

(Fortsättningen av debatten: se punkt 8 i protokollet av den 8.10.2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy