Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 8. oktober 2013 - Strasbourg

8. Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje ***I (nadaljevanje razprave)
Dobesedni zapis

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

(Zečetek razprave - točka 6 zapisnika z dne 8.10.2013).

Govorili so Kriton Arsenis v imenu skupine S&D, Holger Krahmer v imenu skupine ALDE, Sandrine Bélier v imenu skupine Verts/ALE, Anna Rosbach v imenu skupine ECR, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Tadeusz Cymański v imenu skupine EFD, Richard Seeber, Victor Boştinaru, Satu Hassi, Konrad Szymański, Rolandas Paksas, Bogusław Sonik, Jo Leinen, Paul Nuttall, Sophie Auconie, Kathleen Van Brempt, Christa Klaß, Gilles Pargneaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Pavel Poc in Herbert Reul.

Predsednik je povedal, da zaradi pomanjkanja časa ne bo govorov po postopku "catch-the-eye".

Govorila sta Connie Hedegaard in Andrea Zanoni.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 9.10.2013.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov