Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2138(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0294/2013

Ingediende teksten :

A7-0294/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/10/2013 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0392

Notulen
Dinsdag 8 oktober 2013 - Straatsburg

9.2. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/025 IT/Lombardije - Italië (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/025 IT/Lombardije, Italië) [COM(2013)0470 - C7-0206/2013- 2013/2138(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Salvador Garriga Polledo (A7-0294/2013)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE en VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0392)

Juridische mededeling - Privacybeleid