Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2139(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0292/2013

Ingivna texter :

A7-0292/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/10/2013 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0393

Protokoll
Tisdagen den 8 oktober 2013 - Strasbourg

9.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili – Italien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/008 IT/ De Tomaso Automobili från Italien) [COM(2013)0469 - C7-0207/2013- 2013/2139(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Dominique Riquet (A7-0292/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0393)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy