Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0366(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0276/2013

Внесени текстове :

A7-0276/2013

Разисквания :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Гласувания :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Обяснение на вота
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Протокол
Вторник, 8 октомври 2013 г. - Страсбург

9.8. Производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия ***I (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Linda McAvan (A7-0276/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0398)

Изказвания

- Toine Manders се изказа, за да представи устно изменение на изменение 4; тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането му предвид, изменението отпадна;

- Linda McAvan, докладчик, се изказа след гласуването на измененото предложение на Комисията, за да предложи отлагане на гласуването на проекта на законодателна резолюция, съгласно член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри това предложение. Следователно въпросът се счита за изпратен за повторно разглеждане от водещата комисия.

Правна информация - Политика за поверителност