Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0366(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0276/2013

Ingediende teksten :

A7-0276/2013

Debatten :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Stemmingen :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Stemverklaringen
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Notulen
Dinsdag 8 oktober 2013 - Straatsburg

9.8. Productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Linda McAvan (A7-0276/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0398)

Het woord werd gevoerd door:

- Toine Manders, om een mondeling amendement op amendement 4 voor te stellen, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan veertig leden hiertegen bezwaar maakten;

- Linda McAvan, rapporteur, na de stemming over het gewijzigde voorstel van de Commissie, om overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement om uitstel van de stemming over de wetgevingsontwerpresolutie te verzoeken.

Het Parlement willigt het verzoek in. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid