Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0366(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0276/2013

Ingivna texter :

A7-0276/2013

Debatter :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Omröstningar :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
Röstförklaringar
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Protokoll
Tisdagen den 8 oktober 2013 - Strasbourg

9.8. Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A7-0276/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0398)

Inlägg:

- Toine Manders yttrade sig för att lägga fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 4; det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

- Linda McAvan, föredragande, yttrade sig efter omröstningen om kommissionens ändrade förslag för att föreslå, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om lagstiftningsresolutionen skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy