Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 8. oktoober 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Esitatud dokumendid
 5.Tubaka ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük ***I (arutelu)
 6.Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine ***I (arutelu)
 7.Tervitus
 8.Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine ***I (arutelu jätkamine)
 9.Hääletused
  
9.1.Tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi käsitlev EÜ ja Ukraina koostööleping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/025 IT/Lombardia, Itaalia (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Itaalia (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.4.Korruptsioon avalikus ja erasektoris ning selle mõju inimõigustele kolmandates riikides (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.5.Poliitika kavandamine ja eelarve mõju suutlikkuse tõstmisele (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.6.Rahvusvaheline eraõigus ja tööhõive (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.7.Meretöönormide konventsiooni kokkuleppe rakendamist käsitleva nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ jõustamisega seotud lipuriigi kohustused (lõpphääletus)
  
9.8.Tubaka ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük ***I (hääletus)
  
9.9.ELi ja Mauritaania kalapüügivõimaluste ja rahalise toetuse protokoll *** (hääletus)
  
9.10.Soopõhine tapmine ja puuduolevad naised (hääletus)
  
9.11.Eelarvepiirangute mõju piirkondlikele ja kohalikele asutustele seoses ELi struktuurifondidega (hääletus)
  
9.12.ELi laiaulatuslik kalandusstrateegia Vaikse ookeani piirkonnas (hääletus)
  
9.13.Püügipiirangud ja territoriaalveed Vahemeres ja Mustas Meres - konflikti lahendamine (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)
 14.Euroopa teadusruumi loomise lõpuleviimine 2014. aastaks (arutelu)
 15.Naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon (Istanbuli konventsioon) (arutelu)
 16.ELi ja Hiina kahepoolse investeerimislepingu läbirääkimised (arutelu)
 17.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 18.ELi ja Taiwani kaubandussuhted (arutelu)
 19.Leedu veokite diskrimineeriv tollimine Venemaa piiril (arutelu)
 20.Puutumatuse äravõtmise taotluse järgsed meetmed
 21.Väikelaevad ja jetid ***I (arutelu)
 22.Lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused (arutelu)
 23.Energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse rakendamine ja ACERi 2014. aasta eelarve (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (250 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3923 kb) 
 
Protokoll (190 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (326 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1566 kb) 
 
Protokoll (264 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (575 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3444 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika