Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 8. lokakuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti ***I (keskustelu)
 6.Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi ***I (keskustelu)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi ***I (jatkoa keskustelulle)
 9.Äänestykset
  
9.1.EY:n ja Ukrainan välisen maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää koskevan yhteistyösopimuksen tekeminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/025 IT/Lombardia - Italia (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili - Italia (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.4.Korruptio julkisella ja yksityisellä sektorilla ja sen vaikutukset ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.5.Politiikan suunnittelu: talousarviovaikutukset valmiuksien kehittämiseen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.6.Kansainvälinen yksityisoikeus ja työsuhteet (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.7.Merityötä koskevasta yleissopimuksesta tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta annetun neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvät lippuvaltion velvollisuudet (lopullinen äänestys)
  
9.8.Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti ***I (äänestys)
  
9.9.EU:n ja Mauritanian kalastusmahdollisuudet ja taloudellista korvausta koskeva pöytäkirja *** (äänestys)
  
9.10.Sukupuoleen perustuvat murhat: puuttuuko naisia? (äänestys)
  
9.11.Budjettirajoitusten vaikutukset alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin EU:n rakennerahastojen kannalta (äänestys)
  
9.12.Kattava EU:n kalastusstrategia Tyynenmeren alueella (äänestys)
  
9.13.Kalastusrajoitukset ja lainkäyttövaltaan kuuluvat vedet Välimerellä ja Mustallamerellä - konfliktien ratkaisutavat (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Vastuuvapaus 2011: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (keskustelu)
 14.Eurooppalaisen tutkimusalueen valmistuminen vuoteen 2014 mennessä (keskustelu)
 15.Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus) (keskustelu)
 16.EU:n ja Kiinan kahdenvälistä investointisopimusta koskevat neuvottelut (keskustelu)
 17.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 18.EU:n ja Taiwanin kauppasuhteet (keskustelu)
 19.Liettualaisiin rekkoihin kohdistetut syrjivät tullimenettelyt Venäjän rajalla (keskustelu)
 20.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet
 21.Huviveneet ja vesiskootterit ***I (keskustelu)
 22.Lentotoimintaan liittyvät tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt (keskustelu)
 23.REMIT-asetuksen täytäntöönpano ja ACER:n talousarvio 2014 (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (254 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (3923 kb) 
 
Pöytäkirja (194 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (348 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1563 kb) 
 
Pöytäkirja (268 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (651 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3540 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö