Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Torek, 8. oktober 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Prerazporeditev sredstev
 4.Predložitev dokumentov
 5.Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih in povezanih izdelkov ***I (razprava)
 6.Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje ***I (razprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje ***I (nadaljevanje razprave)
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Sporazum o sodelovanju pri civilnem globalnem satelitskem navigacijskem sistemu med Evropsko skupnostjo in Ukrajino *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italija (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Italija (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Korupcija v javnem in zasebnem sektorju: vpliv na človekove pravice v tretjih državah (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Načrtovanje politike: proračunske posledice za krepitev zmogljivosti (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Mednarodno zasebno pravo in zaposlovanje (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Odgovornosti države zastave za izvrševanje Direktive Sveta 2009/13/ES o izvajanju Sporazuma o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu (končno glasovanje)
  
9.8.Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih in povezanih izdelkov ***I (glasovanje)
  
9.9.Protokol med EU in Mavretanijo, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (glasovanje)
  
9.10.Spolni genocid: pogrešane ženske? (glasovanje)
  
9.11.Proračunske omejitve za lokalne in regionalne oblasti glede strukturnih skladov EU (glasovanje)
  
9.12.Celovita strategija EU na področju ribištva za pacifiško regijo (glasovanje)
  
9.13.Omejevanje ribolova in teritorialne vode v Sredozemlju in Črnem morju – reševanje konfliktov (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Razrešnica za leto 2011: Evropski svet in Svet (razprava)
 14.Dokončna vzpostavitev evropskega raziskovalnega prostora do leta 2014 (razprava)
 15.Konvencija o preprečevanju nasilja nad ženskami ter o boju proti njemu (Istanbulska konvencija) (razprava)
 16.Pogajanja med EU in Kitajsko za dvostranski sporazum o naložbah (razprava)
 17.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 18.Trgovinski odnosi med EU in Tajvanom (razprava)
 19.Diskriminatorni carinski postopki za litovske tovornjake na ruski meji (razprava)
 20.Nadaljnje obravnavanje zahteve za odvzem poslanske imunitete
 21.Plovila za rekreacijo in osebna plovila ***I (razprava)
 22.Tehnične zahteve in upravni postopki za letalske operacije (razprava)
 23.Izvajanje uredbe REMIT in proračun ACER za leto 2014 (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (247 kb) Seznam navzočih (63 kb)    Izid poimenskega glasovanja (3923 kb) 
 
Zapisnik (226 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanj (357 kb) Izid poimenskega glasovanja (1597 kb) 
 
Zapisnik (264 kb) Seznam navzočih (66 kb) Izidi glasovanj (773 kb) Izid poimenskega glasovanja (3597 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov