Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 8 oktober 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Anslagsöverföringar
 4.Inkomna dokument
 5.Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I (debatt)
 6.Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I (debatt)
 7.Välkomsthälsning
 8.Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I (fortsättning på debatten)
 9.Omröstning
  
9.1.Samarbetsavtal mellan EG och Ukraina om ett civilt globalt system för satellitnavigering *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/025 IT/Lombardia – Italien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili – Italien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Korruption inom den offentliga och den privata sektorn: inverkan på mänskliga rättigheter i tredjeländer (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Politisk planering framöver: budgetkonsekvenser för kapacitetsuppbyggnad (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Internationell privaträtt och bestämmelser på anställningsområdet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av avtalet om konventionen om arbete till sjöss (slutomröstning)
  
9.8.Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I (omröstning)
  
9.9.Protokoll mellan EU och Mauretanien om fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (omröstning)
  
9.10.Könsbaserat dödande: Brist på kvinnor? (omröstning)
  
9.11.Effekterna på EU:s strukturfondsutgifter i medlemsstaterna av budgetbegränsningskraven inom de regionala och lokala myndigheterna (omröstning)
  
9.12.En omfattande EU-strategi för fiske i Stillahavsregionen (omröstning)
  
9.13.Fiskeribegränsningar och jurisdiktion över vattenområden i Medelhavet och Svarta havet – vägar till konfliktlösning (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Ansvarsfrihet 2011: Europeiska rådet och rådet (debatt)
 14.Fullbordandet av det europeiska forskningsområdet senast 2014 (debatt)
 15.Konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (Istanbulkonventionen) (debatt)
 16.Förhandlingar mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal (debatt)
 17.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 18.Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan (debatt)
 19.Diskriminerande tullförfaranden gentemot litauiska lastbilar vid den ryska gränsen (debatt)
 20.Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 21.Fritidsbåtar och vattenskotrar ***I (debatt)
 22.Tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift (debatt)
 23.Genomförande av 2014 års budget för Remit och Acer (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (252 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3923 kb) 
 
Protokoll (193 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (320 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1574 kb) 
 
Protokoll (267 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (736 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3636 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy