Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2837(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0442/2013

Внесени текстове :

B7-0442/2013

Разисквания :

PV 09/10/2013 - 4
CRE 09/10/2013 - 4

Гласувания :

PV 09/10/2013 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0414

Протокол
Сряда, 9 октомври 2013 г. - Страсбург

4. Мерки на ЕС и на държавите членки за справяне с потока от бежанци вследствие на конфликта в Сирия (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Мерки на ЕС и на държавите членки за справяне с потока от бежанци вследствие на конфликта в Сирия (2013/2837(RSP))

Vytautas Leškevičius (Действащ председател на Съвета) и Michel Barnier (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, и Ewald Stadler, независим член на ЕП.

Изказа се Michel Barnier.

Изказаха се: Véronique Mathieu Houillon, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Hélène Flautre, Mario Borghezio, Надежда Нейнски, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Diane Dodds, Hubert Pirker, Juan Fernando López Aguilar, Marietta Giannakou, Frank Engel, Francisco José Millán Mon, Marco Scurria, Davor Ivo Stier и Sari Essayah.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Franziska Keller, Paul Murphy, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Димитър Стоянов, Vytautas Landsbergis и Richard Howitt.

Изказаха се: Michel Barnier и Vytautas Leškevičius.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Sylvie Guillaume, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu Houillon, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat и Cecilia Wikström, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно мерките на ЕС и държавите членки за справяне с потока от бежанци в резултат на конфликта в Сирия 2013/2837(RSP)) (B7-0442/2013)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 9.10.2013.

Правна информация - Политика за поверителност