Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2837(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0442/2013

Ingivna texter :

B7-0442/2013

Debatter :

PV 09/10/2013 - 4
CRE 09/10/2013 - 4

Omröstningar :

PV 09/10/2013 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0414

Protokoll
Onsdagen den 9 oktober 2013 - Strasbourg

4. EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien (2013/2837(RSP))

Vytautas Leškevičius (rådets tjänstgörande ordförande) och Michel Barnier (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, och Ewald Stadler, grupplös.

Talare: Michel Barnier.

Talare: Véronique Mathieu Houillon, Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Hélène Flautre, Mario Borghezio, Nadezhda Neynsky, Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Diane Dodds, Hubert Pirker, Juan Fernando López Aguilar, Marietta Giannakou, Frank Engel, Francisco José Millán Mon, Marco Scurria, Davor Ivo Stier och Sari Essayah.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Franziska Keller, Paul Murphy, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Dimitar Stoyanov, Vytautas Landsbergis och Richard Howitt.

Talare: Michel Barnier och Vytautas Leškevičius.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Sylvie Guillaume, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu Houillon, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat och Cecilia Wikström, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, om EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera flyktingflödet i samband med konflikten i Syrien (2013/2837(RSP)) (B7-0442/2013)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 9.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy