Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0332(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0289/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0289/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/10/2013 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0410

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

6.7. Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια [05859/2013 - C7-0113/2013- 2012/0332(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Edit Bauer (A7-0289/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0410)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου