Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0297(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0277/2013

Внесени текстове :

A7-0277/2013

Разисквания :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Гласувания :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Обяснение на вота
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Обяснение на вота
PV 12/03/2014 - 8.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Протокол
Сряда, 9 октомври 2013 г. - Страсбург

8.1. Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда ***I (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0413)

Изказвания

- József Szájer, относно списъка за гласуване на PPE;

- Christian Engström, относно протичането на гласуването;

- Cristina Gutiérrez-Cortines, внесе техническа поправка в изменение 110;

- Michael Gahler, съобщи за грешка в списъка за гласуване на PPE (изменения 79/112);

- Bogusław Sonik, относно гласуването на изменения 79 и 126;

- и Andrea Zanoni (докладчик), предложи да се върне на компетентната комисия, в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

С поименно гласуване (332 - гласа „за“ 311- гласа „против“, 14 въздържали се), Парламентът одобрява искането.

Правна информация - Политика за поверителност