Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0297(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0277/2013

Esitatud tekstid :

A7-0277/2013

Arutelud :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Hääletused :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Selgitused hääletuse kohta
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/03/2014 - 8.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Protokoll
Kolmapäev, 9. oktoober 2013 - Strasbourg

8.1. Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine ***I (hääletus)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0413)

Sõnavõtud

- József Szájer fraktsiooni PPE hääletusnimekirja kohta;

- Christian Engström hääletuse kulgemise kohta;

- Cristina Gutiérrez-Cortines tegi tehnilise paranduse muudatusettepaneku 110 kohta;

- Michael Gahler teatas veast fraktsiooni PPE hääletusnimekirjas (muudatusettepanekud 79/112);

- Bogusław Sonik muudatusettepanekute 79 ja 126 hääletuse kohta;

- ja Andrea Zanoni (raportöör), kes tegi ettepaneku saata raport vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 vastutavale komisjonile tagasi.

Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (332 poolt, 311 vastu, 14 erapooletud).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika