Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0297(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0277/2013

Predkladané texty :

A7-0277/2013

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Vysvetlenie hlasovaní
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2014 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Zápisnica
Streda, 9. októbra 2013 - Štrasburg

8.1. Posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ***I (hlasovanie)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andrea Zanoni (A7-0277/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien (P7_TA(2013)0413)

Vystúpenia:

- József Szájer k hlasovaciemu zoznamu klubu PPE;

- Christian Engström k priebehu hlasovania;

- Cristina Gutiérrez-Cortines, aby predniesla technickú opravu PN 110;

- Michael Gahler, aby upozornil na chybu v hlasovacom zozname klubu PPE (PN 79/112);

- Bogusław Sonik k hlasovaniu o PN 79 a 126;

- a Andrea Zanoni (spravodajca), aby v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku navrhol vrátenie správy výboru.

Parlament schválil žiadosť v HPM (332 za, 311 proti, 14 sa zdržali).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia